RODO

Prowadzimy działalność gospodarczą zgodnie z RODO, w związku z tym zapewniamy, że:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. W każdej chwili podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych, ich poprawiania i wycofania (chyba, że przepis prawa powszechnego nakazuje przechowywać określone dane przez wskazany tam okres czasu). Nie zajmujemy się sprzedażą udostępnionych danych osobowych jakimkolwiek podmiotom, nie zbieramy danych w celach marketingowych, nie profilujemy.

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Andrzej Deroń prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. ATRA Andrzej Deroń z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Kilińskiego 59.